Flyter

SHIRA

Home  >>  SHIRA

SHIRA logo

SHIRA is een werkwijze (procesmethodiek) voor coaching- en intervisiesessies. Je kunt het gebruiken in zowel individuele of groepssessies voor coaching en intervisie. SHIRA  is toegepast in zowel non-profit (onderwijs, zorg, overheid) als in de profitsector.

Wat betekent SHIRA?

SHIRA is een acroniem dat de vijf stappen van het model weergeeft. Het staat voor Situatie, Hypothese, Impact, Rol en Actie. Het is ook een Hebreeuws woord dat gedicht of lied betekent. Met SHIRA onderzoek je met een groep eerst de context en inhoud van een ingebrachte vraag om daarna tot een hypothese te komen. Vervolgens komt een sleutelvraag: welke impact wil jij hebben op deze hypothese? Deze impact werk je vervolgens uit naar rollen en tenslotte definieer je acties vanuit je rollen. Zo werk je samen aan een oplossing voor de inbrenger. Tegelijkertijd leer je als deelnemer ook van deze werkwijze.

Achtergrond SHIRA

SHIRA is gebaseerd op een simpel principe: benader elke ontwikkelvraag als ware het een hypothese. Niemand kan zeggen dat hij overzicht heeft over de gehele werkelijkheid, dat hij het hele probleem kan begrijpen. Contexten zijn hiervoor te verschillend. Omdat dit complex is heb je de neiging om de beleefde situatie te versimpelen tot een hanteerbaar idee of opvatting (betekenisconstructie). Met SHIRA vereenvoudig je de situatie niet tot een conclusie of opvatting (zo zit het) maar tot een hypothese (zo zou het kunnen zijn). Dit betekent dat je de situatie niet terug brengt tot één beschrijving van jouw waarheid maar ook open blijft staan voor alternatieve interpretaties van het vraagstuk lang nadat je over het antwoord hebt nagedacht.

Flyter hanteert deze methodiek (naast andere) in coachings- en intervisiebegeleiding.