Flyter

HR: Human Resourcefulness

HR: Human Resourcefulness

On januari 23, 2014, Posted by , In HRM, With No Comments

Human Resource Management, een bekend begrip in veel organisaties. Iets met mensen en functioneringsgesprekken. Vaak het speeltje van een directeur of P&O-er die kijkt of de menselijke middelen in een degelijke lijn liggen met de verwachte resultaten. Maar dekt deze term de lading nog wel? Is het nog van deze tijd om over de werkende mens te praten alsof het een resource, een middel is?

HR in de traditionele zin ziet de mens als een middel. Een middel dat beheersbaar en controleerbaar voorspelbare resultaten moet opleveren. Vanuit de gedachte dat je daarmee kwaliteit kunt leveren. De vraag is wel of deze voorspelbaarheid nog wel aansluit bij de vraagstukken van nu. Zonder daarmee de klassieke HR-gedachte gelijk te willen torpederen, is het in ieder geval wel betwistbaar of dit maakbaarheidsbeeld nog wel stand zal houden in de 21e eeuw. Een eeuw waarin ontwikkelingen een logaritmische vlucht lijken te nemen. Wellicht is het tijd om deze klassieke invulling van HR te heroverwegen? Op zich wel lastig. Zeker voor HR professionals, want wat zijn zij dan nog? Als de mens niet meer als middel gezien wordt, wat valt er dan nog te managen?

Resourcefulness

Een alternatief voor de resource-gedachte is resourcefulness: Human resourcefulness. Volgens de Freedictionary betekent dit: ‘Able to act effectively or imaginatively, especially in difficult situations‘. Oftewel: vindingrijkheid, inventiviteit en vernuft. Is dit niet eigenlijk het begrip waar HR over moet gaan? Is mijn organisatie met voldoende vernuft geëquipeerd om de vragen van morgen te beantwoorden? Is mijn organisatie behendig in het inspelen op de continu wisselende vragen uit de markt of omgeving? Hoewel dit soort vragen in het HRM denken wel opgesloten zaten, komen deze in de 21e eeuw meer ‘center stage’ te staan.

Het begrip resourcefulness roept om anders naar HR vraagstukken na te denken. Niet meer beheren van mensen zodat zij voorspelbare resultaten leveren, maar het nadenken over vindingrijkheid als competitief voordeel. Het stelt vragen aan recruitment (hoe trek ik resourceful humans aan? Kan dat überhaupt?), aan ontwikkeling (kan ik vindingrijkheid aanleren/bijleren?), aan strategisch HR (hoe weet ik dat resourcefulness bijdraagt aan mijn organisatiestrategie? Is resourcefulness mijn organisatiestrategie?), enz.

Allemaal vragen die een andere blik op HR-vraagstukken kunnen geven en wellicht een andere definitie van de rol van de HR-professional. Flyter HR komt graag met u in gesprek over uw eigen resourcefulness en de wijze waarop uw organisatie daar op in kan spelen, of al speelt.

 

 

Comments are closed.