Flyter

Wat geeft jou richting als leider en professional?

Wat geeft jou richting als leider en professional?

On februari 9, 2016, Posted by , In HRM,Leiderschap, With No Comments

Managementboeken. Je kunt erin verdrinken, zoveel aanbod is er. Het is een markt op zichzelf. Verkoopcijfers en populariteit lijken dit in ieder geval te suggereren. Maar populariteit zegt nog niets over toepasbaarheid en gebruik. Wat ik mij bijvoorbeeld afvraag is in hoeverre in de daadwerkelijke praktijk leiders, HR-professionals en andere praktijkridders er ook iets mee doen. Met andere woorden: worden de boeken ook door de praktijk gebruikt of is het een markt van vooral schrijvers voor andere schrijvers?

Ergens zal je als leider of professional -al dan niet op basis van al die informatie-  toch je eigen kijk moeten ontwikkelen. Je kunt immers niet altijd met een stapel boeken onder je arm door het managementleven stappen. Het is, denk ik, belangrijk dat jij uit die hele stroom van leiderschapswijsheid (en -onwijsheid) je eigen verhaal weet te maken. Je eigen set van waarheden die jouw leiderschapsstijl beschrijven en waar je jezelf als het ware aan houdt. Je ‘innerlijk kompas’ als het ware. Dit vraagt om richtinggevende persoonlijke imperatieven.

Imperatieven

Imperatieven. Een concept uit de filosofie en taalkunde. Een imperatief is de gebiedende wijs van een werkwoord maar kun je ook zien als ‘dwingende’ stelregels die je jezelf ‘oplegt’. Hier kun je op terugvallen als zekerheden wegvallen of complexiteit toeneemt. Het zijn uitspraken die richting geven aan je eigen gedrag.

De theoloog en filosoof Bernard Lonergan formuleerde bijvoorbeeld een set imperatieven om richting te geven aan authentiek leven:

 • Be attentive (in experience)
 • Be intelligent (in understanding)
 • Be reasonable (in judging)
 • Be responsible (in deciding)

Een imperatief is daarmee een gebod voor je jezelf. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien wel als een grote beperking. Immers, je stelt vast dat je iets moet. Lonergans’ be attentive klinkt liefelijk maar is wel een gebod dat je jezelf oplegt. Toch is het het niet verkeerd om vanuit innerlijke principes de dagelijkse praktijk tegemoet te treden. Deze principes moeten dan wel universeel toepasbaar zijn en je deze blijft toetsen. Je kunt deze imperatieven ook als vragen formuleren.

Imperatieven voor leiders: vier vragen

Door het opschrijven van dergelijke uitgangspunten help je jezelf, als leider, om in de ‘Big Boiling Bowl of Confusion’ die we het organisatieleven noemen, richting te geven. Richting voor jezelf en voor je mensen. Want ergens is dat toch waar je van bent als leider, richting geven.

Een voorbeeld van imperatieven voor leiders:

 • Geef ik met wat ik doe richting aan mensen? (Richt)
  leiderschapskwartet
 • Geef ik met wat ik doe ondersteuning aan mensen zodat zij kunnen excelleren? (Ondersteun of Maak mogelijk)
 • Zorgt dat wat ik doe ervoor dat mensen gaan reflecteren op hun eigen handelen? (Reflecteer)
 • Zorgt dat wat ik doe ervoor dat er verbinding ontstaat tussen mensen onderling en met de omgeving? (Verbind)

Imperatieven voor HR-professionals: vier vragen

Ook voor HR-professionals kan het heel behulpzaam om je eigen set imperatieven te  hebben. Immers, iedereen in een organisatie verwacht iets van je. Stel jezelf bij wat je doet als HR-professional elke keer de volgende vragen:

 • Maakt dat wat ik doe de organisatie aantrekkelijk voor klanten en talent?
 • Draagt dat wat ik doe bij aan het ontwikkelen van talent? HR model
 • Zorgt dat wat ik doe ervoor dat talent gaat reflecteren op hun eigen handelen?
 • Zorgt dat wat ik doe ervoor dat er verbinding ontstaat tussen talent onderling en met de omgeving?

Ik daag je uit om na te gaan denken over je eigen imperatieven als leider en professional. Elke specialisatie vraagt om een eigen innerlijk kompas zodat jij richting kan geven aan de ontwikkeling van je eigen professionaliteit en daarmee organisaties en de mensen daarbinnen kunt beïnvloeden. Dit zijn de vragen die bij uitstek in (management-)coaching aan bod kunnen komen.

Comments are closed.