Flyter

Vijf vragen voor elk team

Vijf vragen voor elk team

On oktober 29, 2017, Posted by , In HRM, With No Comments

Teams. Het wondermiddel in het tijdperk van ‘postbureaucratisch organiseren’. Als je elke publicatie leest die over zelfsturing, zelforganisatie of anders organiseren gaat, zie je één onderwerp terugkeren: het team. Het team blijft toch een bouwsteen van organisaties die geen hiërarchie meer omarmen maar op zoek gaat naar meer vloeibare vormen van organiseren.

Een belangrijke vraag in al dit postbureaucratisch ‘organiseergeweld’ is de vraag hoe een team focus krijgt en houdt op hun bijdrage. Ik werk bij dit soort vraagstukken altijd met vijf vragen.

Waarom doen we dit?

De eerste vraag gaat niet over wat het doet, maar wat het team oplevert. Een team bestaat bij de gratie dat het iets doet voor iemand. Een team dat alleen bestaat bij gratie van zichzelf voegt niets toe en kun je net zo goed opheffen. Klinkt waarschijnlijk logisch. Maar toch, heeft een team beeld bij wat het toevoegt in een groter geheel? Heeft het de eigen bedoeling scherp? Met de eerste vraag probeer ik het team uit te dagen na te denken over voor wie ze wat aan het doen zijn en bovenal waarom. Als het goed is, levert een team een bijdrage aan de opgave van een groter geheel. Als bijvoorbeeld een ziekenhuis (als in een samenstel van meerdere teams) de opgave heeft om patiënten (de doelgroep) te bedienen met een goede zorg, is de vraag voor elk team wat hieraan bijdrage is en waarom.

Waar doen we dit?

Een team zit natuurlijk niet in een vacuüm. Allerlei belanghebbenden (klanten, doelgroepen, andere teams, leveranciers, concurrenten, enz.) hebben invloed op of belang bij de bijdrage van het team. Ook is het team is weer afhankelijk van anderen zowel binnen als buiten de grenzen van de organisatie. Met deze vraag probeer je het netwerk van belanghebbenden in kaart te brengen zodat het team zich goed kan positioneren.

Welke rollen moeten we dan hebben?

Als een team binnen een bepaald netwerk een bedoeling moet realiseren, is het een interessante vraag welke rollen het team dan moet hebben om dit te kunnen. Hierin onderscheid ik twee types: rollen buiten het team en rollen binnen het team. Allereerst de rollen naar buiten: Hoe wil het team in het netwerk van belanghebbenden gezien worden? Zo kan een team HR-adviseurs ervoor kiezen dat zij als experts en ambassadeurs. Je kunt dit zien als de externe beeldvorming. Alle leden van het team hebben deze rol. Daarnaast heb je ook nog rollen binnen het team. Het ene teamlid heeft bijvoorbeeld de rol van voorzitter de ander is de penningmeester.

Welke bagage is hiervoor nodig?

Als je weet welke rollen je hebt om de bedoeling te realiseren, is de vraag interessant om te verkennen welke bagage het team moet hebben. Welke kennis, vaardigheden, ervaring en support is nodig? Dit betekent dat ik met het team verken welke bagage nodig is en of deze bagage in het team aanwezig is. Ook verken ik welke support van andere teams in het netwerk nodig heeft om de bedoeling te realiseren. Een bedoeling realiseer je immers nooit in een vacuüm.

Wat beloven we elkaar?

Een team is vooral een samenstel van mensen. Mensen met verwachtingen, talenten en eigenaardigheden. Als team is het relevant dat je dit van elkaar weet. Het is verstandig om naast de inhoudelijke kant, ook af spraken over de vitaliteit van het team Met name de vraag vind ik hier belangrijk dat teamleden naar elkaar uitspreken wat het commitment van ieder teamlid. Waar gaan ze voor? Welke waarden vindt ieder voor zich belangrijk?

Tot slot

Goed, vijf vragen om met teams focus te krijgen en houden op hun eigen bijdrage. Geen recept, want het is afhankelijk van een goede dialoog binnen het team en een goede begeleiding van het proces. Met ons hulpmiddel hiervoor, het Rolkompas, kun je dit proces begeleiden. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Comments are closed.