Flyter

Coaching

Elke manager of professional heeft regelmatig korte reflectie nodig op het eigen functioneren en positioneren. Soms ontstaat ook de behoefte om de eigen professionele essentie weer te (her-)vinden. Coaching kan helpen om vragen over je eigen professionaliteit op tafel te leggen en ermee aan de slag te gaan.

Flyter levert coaching van HR professionals en managers over, onder andere, de volgende onderwerpen:

  • Leiderschap
  • Professionele identiteit
  • HR filosofie en awareness
  • Assertiviteit en conflicten
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Persoonlijke visie
  • Persoonlijke leerstrategieën
  • Persoonlijk leiderschap
  • Teamsamenwerking

In een coachingstraject wordt gebruik gemaakt van  verschillende methoden gebruikt waaronder het in eigen beheer ontwikkelde SHIRA coachingsmodel en het Rolkompas maar ook Energy Drives. Maar boven alles staat uw eigen vraag centraal.

Tevens wordt Flyter regelmatig gevraagd als sparringpartner, klankbord en ‘critical friend’ voor professionals, managers en bestuurders over vraagstukken op het terrein van leiderschap, HR, organisatie ontwikkeling, etc.