Flyter

Energy Drives

Een lastige vraag voor professionals, managers en HRM-ers is wat de mensen in de organisatie eigenlijk drijft. Het antwoord op deze vraag is lastig omdat het enige wat we zien, het gedrag van de persoon is. Maar wat dat gedrag nou allemaal stuurt is niet zichtbaar. Inzicht in elkaars drijfveren is belangrijk om je als organisatie te kunnen ontwikkelen. Met Energy Drives® krijg je een genuanceerd, herkenbaar en praktisch vertaalbaar inzicht in je eigen drijfveren of die van je team.
Het meet de voor jou belangrijke waardesystemen en geeft je praktisch inzicht .

Met Energy Drives® ontwikkel je taal om je eigen drijfveren en die van een ander genuanceerd te kunnen duiden zonder dat je mensen in een hokje stopt. Dit leidt tot wederzijds begrip waarmee je als organisatie ontwikkeling gericht vorm kunt geven.

Kenmerken van Energy Drives:

  • Het instrument analyseert op het niveau van drijfveren op individueel, team- of organisatieniveau
  • Het is genuanceerd en praktisch van aard
  • Heeft een hoge herkenningsfactor
  • Het geeft een oordeelsvrije maar wel heldere uitslag
  • Het is goed communiceerbaar
  • Het is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek
  • Het biedt veel handvatten voor actie.

Energy Drives® is gebaseerd op de inzichten van Prof. Dr. Clare Graves en het gedachtegoed van Spiral Dynamics. Dit beschrijft acht waardesystemen die een belangrijke invloed hebben op het gedrag van mensen.

Flyter is licentie partner van Energy Drives®.

logo_ED_groot-e1400007618876