Flyter

Rolkompas

Wat is het?

Rolkompas is een praktische werkmethode dat teams en organisaties in staat stelt om snel duidelijk te maken wat de bijdrage van een team is aan de organisatie of een project.

Het is een overzichtelijke en snelle manier van werken dat teams helpt om snel inzicht te krijgen in welke rollen een team nodig heeft om de doelstelling te realiseren waarvoor het team of de organisatie bedoeld is. In het Rolkompas staat het ‘waarom’ van het project of de organisatie centraal. Het waarom is de bijdrage van een team (wat moeten zij op de mat leggen) in het licht van een opgave van de organisatie of project als geheel. Alles wat er in het team gebeurt moet zoveel als mogelijk in het licht van dit waarom gebeuren zodat de energie van iedereen is gericht op datgene dat gerealiseerd moet worden. 

Hoe werkt het?

Met behulp van vijf vragen kan elk lid van het team in vrij korte tijd helder krijgen wat zijn of haar bijdrage is aan het realiseren van de bedoeling van het team en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. De vijf vragen beantwoord je in een teamsessie of -workshop. In een Rolkompas stel je met elkaar achtereenvolgens deze vragen:

  • Waarom doen we dit?
  • Waar doen we dit?
  • Welke rollen moeten we dan hebben?
  • Welke bagage is hiervoor nodig?
  • Wat beloven we elkaar?

De antwoorden op deze vragen leg je vast in een Rolkompas, een document waarin het team borgt waar het gezamenlijk voor gaat en wat voor nodig hebben.

Voor wat voor teams is het geschikt?

Een Rolkompas kun je voor alle typen teams gebruiken (vaste, tijdelijke, project- of gedistribueerde teams). Overigens, je kunt de methode ook gebruiken voor individuele plaatsbepaling in bijvoorbeeld een coachingstraject. Tenslotte kun je de methode ook als vervanging voor de klassieke functiebeschrijvingen gebruiken.

Ik wil graag meer weten

Dat kan uiteraard. Neem hiervoor contact met ons op. We lichten het graag toe