Flyter

SHIRA

SHIRA logo

SHIRA is een werkwijze (procesmethodiek) voor coaching- en intervisiesessies. Je kunt het gebruiken in zowel individuele of groepssessies voor coaching en intervisie. SHIRA  is toegepast in zowel non-profit (onderwijs, zorg, overheid) als in de profitsector.

Wat betekent SHIRA?

SHIRA is een acroniem dat de vijf stappen in een coachsessie beschrijft. Het staat voor Situatie, Hypothese, Impact, Rol en Actie. Het is overigens ook een Hebreeuws woord dat gedicht of lied betekent.

Hoe werkt SHIRA bij coaching?

Bij coaching ga samen met je coach op zoek naar de situaties die helpend of juist vertragend zijn bij het behalen van een vooraf opgesteld coachdoel of eigen leervraag. Een korte samenvatting.

  • Situatie: Je brengt een situatie in die aansluit bij je leervraag. Vervolgens onderzoek je met de coach deze situatie. Je kijkt naar de inhoud, naar de context van de situatie maar verkent ook waarom jij dit juist nu inbrengt.
  • Hypothese: Je verwoordt je constateringen in een hypothese waarin je samen met de coach kernachtig verwoordt wat er aan de hand zou kunnen zijn.
  • Impact: Vervolgens ga je onderzoeken welke impact je op die situatie wilt hebben: welke effect wil je hebben op de situatie?  Zo vraagt de ene situatie om een reflectieve impact (anderen laten leren), terwijl een andere juist een richtinggevende impact (duidelijkheid geven) vereist.
  • Rollen: Als je de impact verwoordt hebt, ga onderzoeken welke rollen je kunt innemen om deze impact te realiseren. Een rol is een gedragskeuze, een manier om jezelf op te stellen. De ene situatie vraagt bijvoorbeeld om een meer beschouwende rol (Bijvoorbeeld de rol van Beschouwer), terwijl een andere situatie juist vraagt om een daadkrachtig rol (bijvoorbeeld de rol van Afbakenaar).
  • Acties: Tenslotte verwoord je op basis van je rollen een aantal concrete acties. SHIRA coaching eindigt altijd met de vraag: wat ga je morgen anders doen?

Hoe werkt SHIRA bij intervisie?

Bij intervisie met SHIRA werk je met een groep aan een vraagstuk die iemand uit de groep inbrengt. De stappen zijn grotendeels hetzelfde als bij coaching. maar er wordt bij intervisie gebruik gemaakt van het denkvermogen van de hele groep. Met de hele groep onderzoek je de situatie en je komt met elkaar tot een beeld van wat er aan de hand is.Vervolgens helpt de groep de inbrenger om te komen tot rollen en adviseert over te nemen acties. Elke deelnemer evalueert vervolgens wat dit proces voor het eigen leerproces opgeleverd heeft omdat je van elke situatie of zelf weer kunt leren.

Wat is de achtergrond van SHIRA?

SHIRA is gebaseerd op een simpel principe: benader elke ontwikkelvraag als ware het een hypothese. Niemand kan zeggen dat hij overzicht heeft over de gehele werkelijkheid, dat hij het hele probleem kan begrijpen. Contexten zijn hiervoor te verschillend. Omdat dit complex is heb je de neiging om de beleefde situatie te versimpelen tot een hanteerbaar idee of opvatting (betekenisconstructie). Met SHIRA vereenvoudig je de situatie niet tot een conclusie of opvatting (zo zit het) maar tot een hypothese (zo zou het kunnen zijn). Dit betekent dat je de situatie niet terug brengt tot één beschrijving van jouw waarheid maar ook open blijft staan voor alternatieve interpretaties van het vraagstuk lang nadat je over het antwoord hebt nagedacht.

Flyter hanteert deze methodiek (naast andere) in coachings- en intervisiebegeleiding.

Meer weten? Neem contact met ons op.